Mèo Siamese

Giống Mèo Siamese – MC03

Nguồn gốc ở Thái Lan, các giống của Siamese cat đã đạt được phổ biến trên thế kỷ twentieth. Các giống được nhập khẩu vào Anh từ các nước Thái Lan, được gọi là Siam tại thời điểm đó, trong 1880’s. Bởi những năm đầu của thế kỷ twentieth, Siamese chó mèo đã cho thấy