Mèo Maine Coon

Giống Mèo Maine Coon – MC02

Mèo Main Coon thông thường được mô tả là giống mèo lớn nhất. Tuy nhiên, mèo dươc cân tời 8.2kg ( 18 cân Anh) là mức cao nhất, và hầu hết là những con mèo chắc khoẻ với chân dài, thân hình khoẻ mạnh, đầu dài và mõm vuông. Con vật có bản tính thích